Πυρο.Τέχνημα

Ceramics
est. 2001

Workshops

Το εργαστήριο κεραμικής, Πυρο.Τέχνημα Ceramics στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δράσεων πραγματοποιεί μαθήματα κεραμικής που συνδυάζουν τη θεωρία με τη πράξη και αποσκοπούν στη μύηση των συμμετεχόντων στην τέχνη της κεραμικής.

Winery Events